EkumenickýŽidom12,8

Židom 12:8

Ak ste bez takej výchovy, akú pod­stupujú všet­ci, po­tom nie ste synovia, ale ako ne­manžel­ské deti.


Verš v kontexte

7 Vy­trvaj­te v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami za­ob­chádza ako so syn­mi. A ktorého syna otec ne­vychováva prís­ne? 8 Ak ste bez takej výchovy, akú pod­stupujú všet­ci, po­tom nie ste synovia, ale ako ne­manžel­ské deti. 9 Veď aj naši teles­ní ot­covia boli prís­nymi vy­chovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa ne­pod­riadime omnoho viac Ot­covi duchov, aby sme mali život?

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale ak ste bez káz­ne, ktorej sa stali účast­ní všet­ci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia.

Evanjelický

8 Ak zo­stávate bez prís­nej výchovy, v akej majú všet­ci podiel, ste cudzoložňatá, a nie ste synovia!

Ekumenický

8 Ak ste bez takej výchovy, akú pod­stupujú všet­ci, po­tom nie ste synovia, ale ako ne­manžel­ské deti.

Bible21

8 Výchovou pro­cházejí všich­ni; bez ní bys­te tedy ne­by­li jeho dě­ti, leda ne­vlastní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček