EkumenickýŽidom10,37

Židom 10:37

Veď už len cel­kom krát­ky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať.


Verš v kontexte

36 Po­trebujete vy­tr­vať, aby ste pl­nením Božej vôle do­siah­li pri­sľúbenie. 37 Veď už len cel­kom krát­ky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať. 38 Avšak môj spravod­livý bude žiť z viery, ale kto od­pad­ne, v tom nebude mať moja duša zaľúbenie.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

37 Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prij­sť, prij­de a nebude meškať.

Evanjelický

37 Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý má prísť, a nebude meškať.

Ekumenický

37 Veď už len cel­kom krát­ky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať.

Bible21

37 „Už vel­mi, vel­mi brzypři­jde Ten, který má při­jít, a ne­opozdí se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček