EkumenickýŽidom10,36

Židom 10:36

Po­trebujete vy­tr­vať, aby ste pl­nením Božej vôle do­siah­li pri­sľúbenie.


Verš v kontexte

35 Pre­to ne­strácaj­te dôveru, lebo bude bohato od­menená. 36 Po­trebujete vy­tr­vať, aby ste pl­nením Božej vôle do­siah­li pri­sľúbenie. 37 Veď už len cel­kom krát­ky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

36 Lebo vám je tr­pez­livos­ti treba, aby ste si, keď vy­konáte vôľu Božiu, od­nies­li za­sľúbenie.

Evanjelický

36 Musíte byť vy­trvalí, aby ste vy­pl­nili vôľu Božiu a do­siah­li za­sľúbenie.

Ekumenický

36 Po­trebujete vy­tr­vať, aby ste pl­nením Božej vôle do­siah­li pri­sľúbenie.

Bible21

36 Po­tře­bujete však vy­trva­lost, abys­te vy­ko­na­li Boží vů­li, a tak do­sáh­li za­s­líbení. Vž­dyť:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček