RoháčekŽidom10,37

Židom 10:37

Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prij­sť, prij­de a nebude meškať.


Verš v kontexte

36 Lebo vám je tr­pez­livos­ti treba, aby ste si, keď vy­konáte vôľu Božiu, od­nies­li za­sľúbenie. 37 Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prij­sť, prij­de a nebude meškať. 38 A spraved­livý bude žiť z viery. A keby sa utiahol, ne­má v ňom záľuby moja duša.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

37 Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prij­sť, prij­de a nebude meškať.

Evanjelický

37 Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý má prísť, a nebude meškať.

Ekumenický

37 Veď už len cel­kom krát­ky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať.

Bible21

37 „Už vel­mi, vel­mi brzypři­jde Ten, který má při­jít, a ne­opozdí se.