EkumenickýŽidom10,28

Židom 10:28

Ak nie­kto poruší Mojžišov zákon, zo­mrie bez milo­sr­den­stva na zá­klade svedec­tva dvoch alebo troch sved­kov.


Verš v kontexte

27 ale iba s hrozným súdom a žiarou ohňa, ktorý strávi od­por­cov. 28 Ak nie­kto poruší Mojžišov zákon, zo­mrie bez milo­sr­den­stva na zá­klade svedec­tva dvoch alebo troch sved­kov. 29 Uvážte, o čo hroz­nejší trest si za­slúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol po­svätený, a po­tupí Ducha milos­ti.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

28 Keď nie­kto po­hŕdol zákonom Mojžišovým, bez milo­sr­den­stva zomrie na dvoch alebo na troch sved­kov,

Evanjelický

28 Ktokoľvek po­hr­dol zákonom Mojžišovým, bez milo­sr­den­stva musí zo­mrieť, keď dvaja alebo traja svedčia proti ne­mu:

Ekumenický

28 Ak nie­kto poruší Mojžišov zákon, zo­mrie bez milo­sr­den­stva na zá­klade svedec­tva dvoch alebo troch sved­kov.

Bible21

28 Kdoko­li po­hr­dl Mo­jžíšovým záko­nem, na základě vý­po­vě­di dvou nebo tří svědků bez mi­losti umírá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček