EkumenickýŽidom10,27

Židom 10:27

ale iba s hrozným súdom a žiarou ohňa, ktorý strávi od­por­cov.


Verš v kontexte

26 Veď ak dob­rovoľne hrešíme po tom, čo sme po­znali prav­du, ne­môžme počítať s nijakou obetou za hriechy, 27 ale iba s hrozným súdom a žiarou ohňa, ktorý strávi od­por­cov. 28 Ak nie­kto poruší Mojžišov zákon, zo­mrie bez milo­sr­den­stva na zá­klade svedec­tva dvoch alebo troch sved­kov.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

27 ale jakési strašné očakávanie súdu a prud­ká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protiv­níkov.

Evanjelický

27 len očakávanie súdu pl­né hrôzy a žeravý oheň, čo bude zožierať protiv­níkov.

Ekumenický

27 ale iba s hrozným súdom a žiarou ohňa, ktorý strávi od­por­cov.

Bible21

27 ale jen hroz­né očekávání Božího sou­du, kdy zuřící oheň po­hl­tí jeho odpůrce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček