EkumenickýŽidom10,10

Židom 10:10

V tejto vôli sme raz a navždy po­svätení obetou tela Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

9 Vtedy po­vedal: Hľa, pri­chádzam, aby som pl­nil tvoju vôľu. Ruší pr­vé, aby ustanovil druhé. 10 V tejto vôli sme raz a navždy po­svätení obetou tela Ježiša Kris­ta. 11 Každý kňaz stojí a koná den­ne boho­službu a veľa ráz prináša tie is­té obety, ktoré nijako ne­môžu od­strániť hriechy.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 v ktorej vôli sme po­svätení donesenou obeťou tela Ježiša Kris­ta, raz navždy.

Evanjelický

10 Podľa tej­to vôle sme po­svätení tým, že Ježiš Kris­tus raz navždy obetoval svoje telo.

Ekumenický

10 V tejto vôli sme raz a navždy po­svätení obetou tela Ježiša Kris­ta.

Bible21

10 A to je ta vůle, v níž jsme jednou pro­vž­dy po­svěceni skrze obětování tě­la Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček