EkumenickýŽidom10,9

Židom 10:9

Vtedy po­vedal: Hľa, pri­chádzam, aby som pl­nil tvoju vôľu. Ruší pr­vé, aby ustanovil druhé.


Verš v kontexte

8 Najprv hovorí: Obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nech­cel, ani sa ti ne­páčili — a tie sa pred­sa prinášajú podľa zákona. 9 Vtedy po­vedal: Hľa, pri­chádzam, aby som pl­nil tvoju vôľu. Ruší pr­vé, aby ustanovil druhé. 10 V tejto vôli sme raz a navždy po­svätení obetou tela Ježiša Kris­ta.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 po­tom riekol: Hľa, idem činiť, ó, Bože, tvoju vôľu. Ruší pr­vé, aby po­stavil druhé;

Evanjelický

9 Len po­tom po­vedal: Aj­hľa, idem, aby som pl­nil Tvoju vôľu. Ruší pr­vé, aby ustanovil druhé.

Ekumenický

9 Vtedy po­vedal: Hľa, pri­chádzam, aby som pl­nil tvoju vôľu. Ruší pr­vé, aby ustanovil druhé.

Bible21

9 a po­tom do­dal: „Z­de jsem, abych ko­nal tvou vůli.“ Tak ruší to první, aby us­tanovil to druhé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček