EkumenickýŽalmy89,43

Žalmy 89:43

Po­výšil si pravicu jeho protiv­níkov, roz­veselil si všet­kých jeho ne­priateľov.


Verš v kontexte

42 Dran­covali ho všet­ci, čo šli po­vedľa, bol na po­tupu svojim susedom.
43 Po­výšil si pravicu jeho protiv­níkov, roz­veselil si všet­kých jeho ne­priateľov.
44 Otupil si os­trie jeho meča, nedovolil si, aby ob­stál v boji.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

43 Vy­výšil si pravicu jeho protiv­níkov; dal si to, aby sa radovali všet­ci jeho ne­priatelia.

Evanjelický

43 Vy­výšil si pravicu jeho protiv­níkov, roz­radost­nil si všet­kých jeho ne­priateľov.

Ekumenický

43 Po­výšil si pravicu jeho protiv­níkov, roz­veselil si všet­kých jeho ne­priateľov.

Bible21

43 Zve­dl jsi pravici jeho nepřátel, rozveselil jsi všech­ny jeho sou­peře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček