EkumenickýŽalmy89,42

Žalmy 89:42

Dran­covali ho všet­ci, čo šli po­vedľa, bol na po­tupu svojim susedom.


Verš v kontexte

41 Zbúral si všet­ky jeho múry, jeho pev­nos­ti si zmenil na roz­valiny.
42 Dran­covali ho všet­ci, čo šli po­vedľa, bol na po­tupu svojim susedom.
43 Po­výšil si pravicu jeho protiv­níkov, roz­veselil si všet­kých jeho ne­priateľov.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

42 Olupujú ho všet­ci, ktorí idú tade ces­tou; je po­tupou svojim súsedom.

Evanjelický

42 Dran­covali ho všet­ci, čo šli po­vedľa, bol na po­tupu svojim susedom.

Ekumenický

42 Dran­covali ho všet­ci, čo šli po­vedľa, bol na po­tupu svojim susedom.

Bible21

42 Všich­ni ko­lemjdou­cí jej drancují, svým sou­sedům je vy­dán k tu­pení!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček