EkumenickýŽalmy89,44

Žalmy 89:44

Otupil si os­trie jeho meča, nedovolil si, aby ob­stál v boji.


Verš v kontexte

43 Po­výšil si pravicu jeho protiv­níkov, roz­veselil si všet­kých jeho ne­priateľov.
44 Otupil si os­trie jeho meča, nedovolil si, aby ob­stál v boji.
45 Po­zbavil si ho les­ku, jeho trón si zrazil na zem.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

44 Áno, od­vrátil si os­trie jeho meča a nedal si mu ob­stáť v boji.

Evanjelický

44 Od­vrátil si os­trie jeho meča a nedal si mu ob­stáť v boji.

Ekumenický

44 Otupil si os­trie jeho meča, nedovolil si, aby ob­stál v boji.

Bible21

44 Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji po­de­přít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček