EkumenickýŽalmy89,35

Žalmy 89:35

Ne­znes­vätím svoju zmluvu, ne­zmením, čo mi vy­šlo z úst.


Verš v kontexte

34 Svoju milosť však od neho ne­od­vrátim ani svoju ver­nosť ne­zruším.
35 Ne­znes­vätím svoju zmluvu, ne­zmením, čo mi vy­šlo z úst.
36 Raz navždy som na svoju svätosť pri­sahal, že ne­s­klamem Dávida:

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

35 Ne­poškvr­ním svojej sm­luvy a toho, čo raz vyšlo cez moje rty, ne­zmením.

Evanjelický

35 ne­znes­vätím svoju zmluvu a ne­zmením, čo vy­šlo z mojich úst.

Ekumenický

35 Ne­znes­vätím svoju zmluvu, ne­zmením, čo mi vy­šlo z úst.

Bible21

35 svou smlou­vu nikdy neporuším, co vy­šlo z mých úst, to ne­z­měním!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček