EkumenickýŽalmy89,34

Žalmy 89:34

Svoju milosť však od neho ne­od­vrátim ani svoju ver­nosť ne­zruším.


Verš v kontexte

33 prútom po­tres­tám ich vzburu a ranami ich vinu.
34 Svoju milosť však od neho ne­od­vrátim ani svoju ver­nosť ne­zruším.
35 Ne­znes­vätím svoju zmluvu, ne­zmením, čo mi vy­šlo z úst.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

34 ale svojej milos­ti ne­od­nímem od neho ani ne­o­klamem vo svojej prav­de.

Evanjelický

34 ale svoju milosť ne­od­vrátim od neho a svoju ver­nosť ne­zruším,

Ekumenický

34 Svoju milosť však od neho ne­od­vrátim ani svoju ver­nosť ne­zruším.

Bible21

34 Svou lás­ku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost ne­zradím,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček