EkumenickýŽalmy89,29

Žalmy 89:29

Svoju milosť mu za­chovám naveky, ver­ne s ním do­držím zmluvu.


Verš v kontexte

28 Ustanovím ho za pr­vorodeného, za naj­vyššieho medzi kráľmi zeme.
29 Svoju milosť mu za­chovám naveky, ver­ne s ním do­držím zmluvu.
30 Naveky za­chovám jeho rod, jeho trón bude tr­vať, kým budú nebesia.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

29 Na veky mu za­chovám svoju milosť, a moja sm­luva mu bude stáť ver­ná.

Evanjelický

29 Naveky za­chovám mu svoju milosť a moja zmluva ostane s ním pev­ná.

Ekumenický

29 Svoju milosť mu za­chovám naveky, ver­ne s ním do­držím zmluvu.

Bible21

29 Svou lás­ku k ně­mu za­chovám navěky, má smlou­va s ním se nikdy ne­z­mění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček