EkumenickýŽalmy89,30

Žalmy 89:30

Naveky za­chovám jeho rod, jeho trón bude tr­vať, kým budú nebesia.


Verš v kontexte

29 Svoju milosť mu za­chovám naveky, ver­ne s ním do­držím zmluvu.
30 Naveky za­chovám jeho rod, jeho trón bude tr­vať, kým budú nebesia.
31 Ak jeho synovia opus­tia môj zákon a nebudú sa správať podľa môj­ho práva,

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

30 A učiním to, že jeho semä bude tr­vať na večnosť a jeho trón ako dní nebies.

Evanjelický

30 Naveky za­chovám jeho po­tom­stvo, jeho trón bude, do­kiaľ budú nebesá.

Ekumenický

30 Naveky za­chovám jeho rod, jeho trón bude tr­vať, kým budú nebesia.

Bible21

30 Jeho po­tom­stvo us­tavím navždycky, dokud po­trvá ne­be, jeho trůn ob­sto­jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček