EkumenickýŽalmy89,28

Žalmy 89:28

Ustanovím ho za pr­vorodeného, za naj­vyššieho medzi kráľmi zeme.


Verš v kontexte

27 Bude ma vzývať: Ty si môj Otec, môj Boh a skala mojej spásy.
28 Ustanovím ho za pr­vorodeného, za naj­vyššieho medzi kráľmi zeme.
29 Svoju milosť mu za­chovám naveky, ver­ne s ním do­držím zmluvu.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

28 A zase ja ho urobím pr­vorodeným, naj­vyšším z kráľov zeme.

Evanjelický

28 Ba ustanovím ho pr­vorodeným, naj­vyšším pre kráľov zeme.

Ekumenický

28 Ustanovím ho za pr­vorodeného, za naj­vyššieho medzi kráľmi zeme.

Bible21

28 A tak jej prvo­ro­zeným učiním, nejvyšším bude z králů na ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček