EkumenickýŽalmy89,18

Žalmy 89:18

lebo ty si oz­dobou ich moci, tvojou priazňou ras­tie naša sila.


Verš v kontexte

17 V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravod­livosťou sa honosia,
18 lebo ty si oz­dobou ich moci, tvojou priazňou ras­tie naša sila.
19 Hos­podin je náš štít, náš kráľ, Svätý Iz­raela.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo ty si oz­dobou ich sily a svojou dob­rotivosťou po­výšiš náš roh.

Evanjelický

18 Lebo Ty si okrasou ich sily a Tvoja blaho­vôľa vy­vyšuje náš roh.

Ekumenický

18 lebo ty si oz­dobou ich moci, tvojou priazňou ras­tie naša sila.

Bible21

18 Sláva je­jich síly jsi pře­ce ty sám, díky tvé mi­losti se náš roh po­zvedá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček