EkumenickýŽalmy89,14

Žalmy 89:14

Máš moc­né rameno, sil­ná je tvoja ruka, po­z­dvi­hnutá tvoja pravica.


Verš v kontexte

13 Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Cher­món plesajú v tvojom mene.
14 Máš moc­né rameno, sil­ná je tvoja ruka, po­z­dvi­hnutá tvoja pravica.
15 Spravod­livosť a právo sú zá­kladom tvoj­ho trónu, milo­sr­den­stvo a ver­nosť pred­chádzajú tvoju tvár.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

14 Ty máš rameno s hr­din­skou silou; moc­ná je tvoja ruka; vy­výšená je tvoja pravica.

Evanjelický

14 Máš moc­nú pravicu, sil­ná je Tvoja ruka, vy­výšená Tvoja pravica.

Ekumenický

14 Máš moc­né rameno, sil­ná je tvoja ruka, po­z­dvi­hnutá tvoja pravica.

Bible21

14 Mo­cná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se po­zvedá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček