EkumenickýŽalmy81,17

Žalmy 81:17

Bol by som ich kŕmil tou naj­lepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.


Verš v kontexte

15 rých­lo by som bol po­koril jeho ne­priateľov a svojou rukou za­siahol jeho od­por­cov.
16 Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hos­podina, a ich osud by trval naveky.
17 Bol by som ich kŕmil tou naj­lepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

17 Bol by ich kr­mil jad­rom pšenice. A bol by som ťa sýtil medom zo skaly.

Evanjelický

17 Naj­lepšou pšenicou by som ho choval a medom zo skaly by som ho sýtil.

Ekumenický

17 Bol by som ich kŕmil tou naj­lepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.

Bible21

17 Svůj lid bych kr­mil tou nej­lepší z pšenic, medem ze skály bych tě nasytil!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček