EkumenickýŽalmy81,15

Žalmy 81:15

rých­lo by som bol po­koril jeho ne­priateľov a svojou rukou za­siahol jeho od­por­cov.


Verš v kontexte

14 Keby ma bol môj ľud po­slúchol, keby bol Iz­rael chodil po mojich ces­tách,
15 rých­lo by som bol po­koril jeho ne­priateľov a svojou rukou za­siahol jeho od­por­cov.
16 Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hos­podina, a ich osud by trval naveky.

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

15 Len ešte málo, a bol by som zo­hol ich ne­priateľov a ob­rátil svoju ruku na ich protiv­níkov.

Evanjelický

15 čo­skoro by som po­koril jeho ne­priateľov a ob­rátil by som ruku proti jeho od­por­com.

Ekumenický

15 rých­lo by som bol po­koril jeho ne­priateľov a svojou rukou za­siahol jeho od­por­cov.

Bible21

15 Rych­le bych býval je­jich sou­peře srazil, na je­jich ne­přá­te­le bych ruku ob­rá­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček