EkumenickýŽalmy80,4

Žalmy 80:4

Ob­nov nás, Bože, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!


Verš v kontexte

3 pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Pre­buď svoju moc a príď nás za­chrániť!
4 Ob­nov nás, Bože, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!
5 Hos­podin, Boh zá­stupov, do­kiaľ sa budeš hnevať na­priek mod­lit­be svoj­ho ľudu?

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

4 Ó, Bože, na­vráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení!

Evanjelický

4 Ob­nov nás, Bože, a roz­jas­ni svoju tvár, aby sme boli spasení!

Ekumenický

4 Ob­nov nás, Bože, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!

Bible21

4 Bože, navrať nás, rozjasni nad ná­mi svo­ji tvář, buď naše záchra­na!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček