EkumenickýŽalmy80,5

Žalmy 80:5

Hos­podin, Boh zá­stupov, do­kiaľ sa budeš hnevať na­priek mod­lit­be svoj­ho ľudu?


Verš v kontexte

4 Ob­nov nás, Bože, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!
5 Hos­podin, Boh zá­stupov, do­kiaľ sa budeš hnevať na­priek mod­lit­be svoj­ho ľudu?
6 Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše pl­nej sĺz si ich na­pájal.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

5 Hos­podine, Bože Zá­stupov, až do­kedy budeš horieť ­hnevom na mod­lit­bu svoj­ho ľudu?

Evanjelický

5 Ó Hos­podine, Bože moc­nos­tí, do­kedy sa budeš hnevať na mod­lit­bu svoj­ho ľudu?

Ekumenický

5 Hos­podin, Boh zá­stupov, do­kiaľ sa budeš hnevať na­priek mod­lit­be svoj­ho ľudu?

Bible21

5 Hos­po­di­ne, Bože zástupů, jak dlouho bu­deš­mod­lit­by svého lidu s hněvem odmítat?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček