EkumenickýŽalmy78,70

Žalmy 78:70

Vy­volil si Dávida, svoj­ho sluhu, vzal ho od košiarov,


Verš v kontexte

69 Po­stavil svätyňu pev­ne ako nebesia, ako zem, ktorú založil naveky.
70 Vy­volil si Dávida, svoj­ho sluhu, vzal ho od košiarov,
71 od­viedol ho od doj­ných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Iz­rael, jeho dedičs­tvo.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

70 A vy­volil si Dávida, svoj­ho služob­níka, a vzal ho od ovčích chlievov,

Evanjelický

70 Po­tom si vy­volil svoj­ho sluhu Dávida a vzal ho od košiarov.

Ekumenický

70 Vy­volil si Dávida, svoj­ho sluhu, vzal ho od košiarov,

Bible21

70 Vy­vo­lil svého služebníka Davida, vzal ho od ov­cí v ohradách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček