EkumenickýŽalmy78,69

Žalmy 78:69

Po­stavil svätyňu pev­ne ako nebesia, ako zem, ktorú založil naveky.


Verš v kontexte

68 no vy­volil si kmeň Júdov, vrch Si­on, ktorý miloval.
69 Po­stavil svätyňu pev­ne ako nebesia, ako zem, ktorú založil naveky.
70 Vy­volil si Dávida, svoj­ho sluhu, vzal ho od košiarov,

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

69 A vy­stavil svoju svätyňu jako hr­dé mies­ta vysoké, jako zem, ktorú založil tak, aby trvala na veky.

Evanjelický

69 A vy­stavil si svätyňu ako nebes­ké výsos­ti, ako zem, ktorú založil naveky.

Ekumenický

69 Po­stavil svätyňu pev­ne ako nebesia, ako zem, ktorú založil naveky.

Bible21

69 Sva­ty­ni jako ne­besa si tam po­stavi­la jako země, již upevnil navěky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček