EkumenickýŽalmy78,71

Žalmy 78:71

od­viedol ho od doj­ných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Iz­rael, jeho dedičs­tvo.


Verš v kontexte

70 Vy­volil si Dávida, svoj­ho sluhu, vzal ho od košiarov,
71 od­viedol ho od doj­ných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Iz­rael, jeho dedičs­tvo.
72 Pásol ich s bezúhonným srd­com, skúsenou rukou ich vodil.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

71 odtiaľ ako chodil za brezými ov­cami, a zaviedol ho, aby pásol Jakoba, jeho ľud, a Iz­raela, jeho dedičs­tvo.

Evanjelický

71 Od­viedol ho spoza doj­ných oviec, aby pásol Jákoba, Jeho ľud, a Jeho dedičs­tvo, Iz­rael.

Ekumenický

71 od­viedol ho od doj­ných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Iz­rael, jeho dedičs­tvo.

Bible21

71 Po­vo­lal ho od ov­cí s jehňaty, aby pá­sl Jáko­ba, jeho lid, totiž Iz­rael, jeho dě­dictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček