EkumenickýŽalmy78,54

Žalmy 78:54

Pri­viedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo zís­kala jeho pravica.


Verš v kontexte

53 bez­pečne ich vodil, ne­museli sa báť, no ich ne­priateľov po­hl­tilo more.
54 Pri­viedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo zís­kala jeho pravica.
55 Vy­hnal národy spred nich, meračs­kým lanom im roz­delil dedičnú krajinu a v stanoch po­hanov ubytoval iz­rael­ské kmene.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

54 A tak ich do­viedol k hranici svojej svätos­ti, k tomu vr­chu, k­torý si dobyla jeho pravica.

Evanjelický

54 I pri­viedol ich na svoje sväté územie, k vr­chu, čo nadobud­la Jeho pravica.

Ekumenický

54 Pri­viedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo zís­kala jeho pravica.

Bible21

54 Tak­to je dove­dl až ke své svaté zemi, k hoře, již do­byl svo­jí pravicí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček