EkumenickýŽalmy78,42

Žalmy 78:42

Ne­pripomínali si jeho moc­nú ruku ani deň vy­slobodenia z útlaku,


Verš v kontexte

41 Znova po­kúšali Boha, za­rmucovali Svätého Iz­raela.
42 Ne­pripomínali si jeho moc­nú ruku ani deň vy­slobodenia z útlaku,
43 keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na coán­skom poli.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

42 Ne­pamätali na jeho ruku, na deň, ktorého ich vy­slobodil zo súženia,

Evanjelický

42 Na Jeho ruku sa ne­pamätali ani na deň, keď ich oslobodil od utláčateľa,

Ekumenický

42 Ne­pripomínali si jeho moc­nú ruku ani deň vy­slobodenia z útlaku,

Bible21

42 Na jeho sílu nepamatovali, na den, kdy je vy­kou­pil ze soužení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček