EkumenickýŽalmy78,43

Žalmy 78:43

keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na coán­skom poli.


Verš v kontexte

42 Ne­pripomínali si jeho moc­nú ruku ani deň vy­slobodenia z útlaku,
43 keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na coán­skom poli.
44 Ramená riek a toky pre­menil na krv, aby sa ne­moh­li na­piť.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

43 ako činil v Egyp­te svoje znamenia a svoje čudesá na poli Co­ana.

Evanjelický

43 keď konal v Egyp­te svoje znamenia, zá­zraky svoje na Cóán­skom poli;

Ekumenický

43 keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na coán­skom poli.

Bible21

43 Na den, kdy Egyp­tu dal svá znamení, na so­an­ském poli když zá­zra­ky půso­bil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček