EkumenickýŽalmy78,41

Žalmy 78:41

Znova po­kúšali Boha, za­rmucovali Svätého Iz­raela.


Verš v kontexte

40 Čo sa mu len na­vzpierali na púšti a na­trápili ho na pu­statine!
41 Znova po­kúšali Boha, za­rmucovali Svätého Iz­raela.
42 Ne­pripomínali si jeho moc­nú ruku ani deň vy­slobodenia z útlaku,

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

41 A znova a znova po­kúšali sil­ného Boha a Svätému Iz­raelov­mu vy­meriavali hranice.

Evanjelický

41 Po­tom zas po­kúšali Boha, za­rmucovali Svätého Iz­raelov­ho.

Ekumenický

41 Znova po­kúšali Boha, za­rmucovali Svätého Iz­raela.

Bible21

41 Znovu a znovu Boha pokoušeli, Svatého iz­rael­ského rmou­ti­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček