EkumenickýŽalmy78,37

Žalmy 78:37

ani svojím srd­com neboli pri ňom, nezos­tali ver­ní jeho zmluve.


Verš v kontexte

36 Ús­tami ho však klamali, jazykom mu luhali,
37 ani svojím srd­com neboli pri ňom, nezos­tali ver­ní jeho zmluve.
38 On však bol milo­sr­d­ný, od­púšťal vinu, nedopus­til záhubu, čas­to od­vracal svoj hnev, ne­prejavil všet­ku svoju prch­kosť.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

37 a ich srd­ce nebolo úp­rim­né pred ním, ani neboli ver­ní v jeho sm­luve,

Evanjelický

37 no ich srd­ce pev­ne ne­stálo pri Ňom, ned­ržali sa ver­ne Jeho zmluvy.

Ekumenický

37 ani svojím srd­com neboli pri ňom, nezos­tali ver­ní jeho zmluve.

Bible21

37 Upřímní k ně­mu ne­by­li v srdci, jeho smlou­vě byli ne­věrní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček