EkumenickýŽalmy78,38

Žalmy 78:38

On však bol milo­sr­d­ný, od­púšťal vinu, nedopus­til záhubu, čas­to od­vracal svoj hnev, ne­prejavil všet­ku svoju prch­kosť.


Verš v kontexte

37 ani svojím srd­com neboli pri ňom, nezos­tali ver­ní jeho zmluve.
38 On však bol milo­sr­d­ný, od­púšťal vinu, nedopus­til záhubu, čas­to od­vracal svoj hnev, ne­prejavil všet­ku svoju prch­kosť.
39 Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý za­duje a ne­vracia sa.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

38 on súc milo­sr­d­ný od­púšťal ich neprávosti a nezahubil a mnoho ráz od­vrátil svoj hnev a nezobudil všet­kej svojej prch­livos­ti.

Evanjelický

38 On však bol milo­sr­d­ný, vinu od­púšťal a ne­vyhubil; mnohok­rát od­vrátil svoj hnev, ne­prejavil všet­ku svoju prch­kosť.

Ekumenický

38 On však bol milo­sr­d­ný, od­púšťal vinu, nedopus­til záhubu, čas­to od­vracal svoj hnev, ne­prejavil všet­ku svoju prch­kosť.

Bible21

38 On však byl sou­citný – ne­za­hla­dil je a je­jich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často od­vracel od nich, všechnu svou zuřivost ne­ch­těl pro­bou­zet.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček