EvanjelickýŽalmy75,11

Žalmy 75:11

Všet­ky rohy bez­božníkov ob­sekám a vy­výšia sa rohy spravod­livého.


Verš v kontexte

9 Lebo v ruke Hos­podinovej je kalich, šumiace víno pl­né korenia; keď z neho naleje, aj jeho kvas­nice vy­chlípu, vy­pijú všet­ci bez­božníci zeme.
10 Ja to však budem hlásať naveky a ospevovať budem Boha Jákobov­ho.
11 Všet­ky rohy bez­božníkov ob­sekám a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­utínam všet­ky rohy bez­božníkov; vy­výšené budú rohy spraved­livého.

Evanjelický

11 Všet­ky rohy bez­božníkov ob­sekám a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

Ekumenický

11 Po­stínam všet­ky rohy bez­božníkov a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

Bible21

11 „Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý ať své rohy pozvedá!“