RoháčekŽalmy75,11

Žalmy 75:11

A po­utínam všet­ky rohy bez­božníkov; vy­výšené budú rohy spraved­livého.


Verš v kontexte

9 Lebo kalich je v ruke Hos­podinovej, a víno sa v ňom pení: je pl­ný miešaného, a bude nelievať z neho, ba ešte i jeho kvas­nice vy­sr­kajú a vypijú všet­ci bez­božníci zeme.
10 Ale ja budem zves­tovať s­kut­ky Pánove na veky; spievať budem Bohu Jakobov­mu žal­my.
11 A po­utínam všet­ky rohy bez­božníkov; vy­výšené budú rohy spraved­livého.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

11 A po­utínam všet­ky rohy bez­božníkov; vy­výšené budú rohy spraved­livého.

Evanjelický

11 Všet­ky rohy bez­božníkov ob­sekám a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

Ekumenický

11 Po­stínam všet­ky rohy bez­božníkov a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

Bible21

11 „Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý ať své rohy pozvedá!“