EkumenickýŽalmy74,5

Žalmy 74:5

Vy­zeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov do­vysoka dvíhajú sekery.


Verš v kontexte

4 Tvoji protiv­níci revali upro­stred tvoj­ho zhromaždis­ka, svoje znaky vztýčili na­mies­to našich znakov.
5 Vy­zeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov do­vysoka dvíhajú sekery.
6 Všet­ky rez­bár­ske diela zničili sekerou a kladivom.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

5 Zdalo sa to tak, ako keď ľudia do vy­soka sa za­háňajúc toporami t­nú do húšte stromovia.

Evanjelický

5 Zdalo sa, akoby nie­kto v húštine stromov do výšky dvíhal sekery.

Ekumenický

5 Vy­zeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov do­vysoka dvíhajú sekery.

Bible21

5 Jako dře­vo­rub­ci se chovali, sekerami ko­lem sebe jak v lese má­cha­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček