EkumenickýŽalmy74,4

Žalmy 74:4

Tvoji protiv­níci revali upro­stred tvoj­ho zhromaždis­ka, svoje znaky vztýčili na­mies­to našich znakov.


Verš v kontexte

3 Vy­kroč k odvekým zrúcaninám! Ne­priateľ vo svätyni všet­ko spus­tošil.
4 Tvoji protiv­níci revali upro­stred tvoj­ho zhromaždis­ka, svoje znaky vztýčili na­mies­to našich znakov.
5 Vy­zeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov do­vysoka dvíhajú sekery.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

4 Tvoji protiv­níci revali pro­stred tvoj­ho sláv­nost­ného shromaždenia. Urobili svoje od­znaky od­znak­mi.

Evanjelický

4 Revali Tvoji protiv­níci upro­stred Tvoj­ho zhromaždis­ka, svoje znaky si vy­týčili ako znamenia.

Ekumenický

4 Tvoji protiv­níci revali upro­stred tvoj­ho zhromaždis­ka, svoje znaky vztýčili na­mies­to našich znakov.

Bible21

4 Ve tvém stánku zněl ne­přá­tel­ský řev, na zna­mení tam ne­cha­li své ko­rouhve.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček