EkumenickýŽalmy74,3

Žalmy 74:3

Vy­kroč k odvekým zrúcaninám! Ne­priateľ vo svätyni všet­ko spus­tošil.


Verš v kontexte

2 Roz­pomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dáv­no zís­kal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vy­kúpil, na vrch Si­on, kde pre­bývaš.
3 Vy­kroč k odvekým zrúcaninám! Ne­priateľ vo svätyni všet­ko spus­tošil.
4 Tvoji protiv­níci revali upro­stred tvoj­ho zhromaždis­ka, svoje znaky vztýčili na­mies­to našich znakov.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­vznes svoje kroky k večným roz­valeninám. Všet­ko zkazil ne­priateľ v svätyni!

Evanjelický

3 Na­mier svoje kroky k večným zrúcaninám! Ne­priateľ zničil všet­ko vo svätyni.

Ekumenický

3 Vy­kroč k odvekým zrúcaninám! Ne­priateľ vo svätyni všet­ko spus­tošil.

Bible21

3 Za­veď své kroky k troskám bez kon­ce – všech­no ve sva­ty­ni zničil ne­pří­tel!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček