EkumenickýŽalmy74,2

Žalmy 74:2

Roz­pomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dáv­no zís­kal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vy­kúpil, na vrch Si­on, kde pre­bývaš.


Verš v kontexte

1 Po­učný žalm. Ásafov. Prečo si nás, Bože, navždy za­vr­hol? Prečo tvoj hnev horí proti ov­ciam tvojej pas­tviny?
2 Roz­pomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dáv­no zís­kal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vy­kúpil, na vrch Si­on, kde pre­bývaš.
3 Vy­kroč k odvekým zrúcaninám! Ne­priateľ vo svätyni všet­ko spus­tošil.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

2 Roz­pamätaj sa na svoje shromaždenie, ktoré si tam dáv­no kúpil, na prútok svoj­ho dedičs­tva, ktorý si vy­kúpil, na vrch Si­on, toď, na ktorom bývaš.

Evanjelický

2 Roz­pomeň sa na svoj zbor, ktorý si od­pradáv­na zís­kal, vy­kúpil ako svoj dedičný kmeň, vrch Si­on, na ktorom pre­bývaš.

Ekumenický

2 Roz­pomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dáv­no zís­kal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vy­kúpil, na vrch Si­on, kde pre­bývaš.

Bible21

2 Vzpo­meň si na svůj lid, jenž kdy­si zís­kal jsi, na kmen, jenž vy­kou­pils jako své dědictví, na horu Si­on, kde byd­lel jsi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček