EkumenickýŽalmy74,17

Žalmy 74:17

Ty si určil všet­ky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.


Verš v kontexte

16 Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si mies­to nebes­kým svet­lám i sln­ku.
17 Ty si určil všet­ky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
18 Roz­pomeň sa, Hos­podin, ne­priateľ ťa hanobí a bláz­nivý ľud za­vr­hol tvoje meno.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

17 Ty si po­stavil všet­ky hranice zeme; leto a zimu si ty utvoril.

Evanjelický

17 Ty si vy­medzil všet­ky hranice zeme, leto i zimu Ty si utvoril.

Ekumenický

17 Ty si určil všet­ky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.

Bible21

17 Ty jsi vy­me­zil všech­ny zem­ské hranice, léto i zimu sám jsi vy­tvořil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček