EkumenickýŽalmy74,18

Žalmy 74:18

Roz­pomeň sa, Hos­podin, ne­priateľ ťa hanobí a bláz­nivý ľud za­vr­hol tvoje meno.


Verš v kontexte

17 Ty si určil všet­ky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
18 Roz­pomeň sa, Hos­podin, ne­priateľ ťa hanobí a bláz­nivý ľud za­vr­hol tvoje meno.
19 Ne­vydaj drav­com dušu svojej hrd­ličky, na život svojich bied­nych ni­kdy nezabud­ni.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

18 Roz­pomeň sa na to, že nepriateľ hanobil Hos­podina, a bláz­nivý ľud sa rúhal tvoj­mu menu.

Evanjelický

18 Roz­pomeň sa, Hos­podine, že Ťa ne­priateľ hanobí a bláz­nivý ľud po­hŕda Tvojím menom.

Ekumenický

18 Roz­pomeň sa, Hos­podin, ne­priateľ ťa hanobí a bláz­nivý ľud za­vr­hol tvoje meno.

Bible21

18 Vzpo­meň si, Hos­po­di­ne, na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček