EkumenickýŽalmy74,16

Žalmy 74:16

Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si mies­to nebes­kým svet­lám i sln­ku.


Verš v kontexte

15 Ot­voril si prameň i po­tok, vy­sušil si mohut­né riečne riavy.
16 Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si mies­to nebes­kým svet­lám i sln­ku.
17 Ty si určil všet­ky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

16 Tvoj je deň, tvoja je i noc; ty si pri­pravil svet­lo i sln­ko.

Evanjelický

16 Tvoj je deň, Tvoja je i noc, mesiac a sln­ko Ty si upev­nil.

Ekumenický

16 Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si mies­to nebes­kým svet­lám i sln­ku.

Bible21

16 To­bě patří den – i noc je tvá, měsíc i slun­ce ty jsi umístil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček