EkumenickýŽalmy69,27

Žalmy 69:27

Veď prena­sledujú toho, koho si už ranil, hovoria o bolesti tých, ktorých si za­siahol.


Verš v kontexte

26 Nech ich tábor spust­ne, nech v ich stanoch ni­kto nebýva!
27 Veď prena­sledujú toho, koho si už ranil, hovoria o bolesti tých, ktorých si za­siahol.
28 K ich vine pri­daj vinu, nech ne­majú prí­stup k tvojej spravod­livos­ti.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

27 lebo prena­sledujú toho, ktorého si ty zbil, a rozp­rávajú o boles­ti tvojich ­smr­teľne zranených.

Evanjelický

27 Lebo prena­sledujú toho, koho si Ty ud­rel, a rozp­rávajú o boles­ti tých, ktorých si Ty ranil.

Ekumenický

27 Veď prena­sledujú toho, koho si už ranil, hovoria o bolesti tých, ktorých si za­siahol.

Bible21

27 Koho jsi sám ztre­stal, toho pronásledují, baví se o bo­lesti te­bou zraněných.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček