EkumenickýŽalmy69,28

Žalmy 69:28

K ich vine pri­daj vinu, nech ne­majú prí­stup k tvojej spravod­livos­ti.


Verš v kontexte

27 Veď prena­sledujú toho, koho si už ranil, hovoria o bolesti tých, ktorých si za­siahol.
28 K ich vine pri­daj vinu, nech ne­majú prí­stup k tvojej spravod­livos­ti.
29 Nech sú vy­tretí z knihy života, nech nie sú za­písaní medzi spravod­livých.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

28 Pridaj ne­právosť k ich ne­právos­ti, a nech ne­voj­dú do tvojej spraved­livos­ti.

Evanjelický

28 K ich vine pri­daj vinu, nech k Tvojej spáse ne­majú prí­stup.

Ekumenický

28 K ich vine pri­daj vinu, nech ne­majú prí­stup k tvojej spravod­livos­ti.

Bible21

28 Je­jich viny jim pro­to všech­ny sečti, do tvé sprave­dlnosti ať ne­vstoupí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček