EkumenickýŽalmy50,7

Žalmy 50:7

Počúvaj, ľud môj, chcem pre­hovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Iz­rael! Ja som Boh, tvoj Boh.


Verš v kontexte

6 Nebesia hlásajú jeho spravod­livosť, lebo Boh sám je sud­com. — Sela —
7 Počúvaj, ľud môj, chcem pre­hovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Iz­rael! Ja som Boh, tvoj Boh.
8 Nekar­hám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou.

späť na Žalmy, 50

Príbuzné preklady Roháček

7 Počuj, môj ľude, a budem hovoriť; pozoruj, Iz­raelu, a budem svedčiť proti tebe: Bohom, tvojím Bohom som ja!

Evanjelický

7 Čuj, ľud môj, chcem pre­hovoriť, Iz­rael, chcem svedčiť proti tebe! Som Boh, tvoj Boh.

Ekumenický

7 Počúvaj, ľud môj, chcem pre­hovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Iz­rael! Ja som Boh, tvoj Boh.

Bible21

7 „S­lyš, lide můj, a promluvím, slyš, Iz­rae­li, já tě usvědčím: Já, Bůh, jsem pře­ce Bo­hem tvým!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček