EkumenickýŽalmy48,9

Žalmy 48:9

Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hos­podina zá­stupov, v meste nášho Boha: Boh ho upev­nil naveky. — Sela —


Verš v kontexte

8 ako keď východ­ný vietor triešti taršíšs­ke lode.
9 Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hos­podina zá­stupov, v meste nášho Boha: Boh ho upev­nil naveky. — Sela —
10 V tvojom chráme, Bože, roz­jímame o tvojej milos­ti.

späť na Žalmy, 48

Príbuzné preklady Roháček

9 Jako sme počuli, tak sme videli v mes­te Hos­podina Zá­stupov, v mes­te svojeho Boha. Bôh ho po­stavil tak, aby stálo až na veky. Sélah.

Evanjelický

9 Ako sme počuli, tak sme aj videli v mes­te Hos­podina moc­nos­tí, v mes­te nášho Boha; Boh upev­nil ho naveky. Sela.

Ekumenický

9 Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hos­podina zá­stupov, v meste nášho Boha: Boh ho upev­nil naveky. — Sela —

Bible21

9 O čem jsme slý­cha­li, to jsme uvi­dě­live městě Hos­po­di­na zástupů, ve městě naše­ho Boha – kéž je Bůh upevní až navěky! sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček