EkumenickýŽalmy48,10

Žalmy 48:10

V tvojom chráme, Bože, roz­jímame o tvojej milos­ti.


Verš v kontexte

9 Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hos­podina zá­stupov, v meste nášho Boha: Boh ho upev­nil naveky. — Sela —
10 V tvojom chráme, Bože, roz­jímame o tvojej milos­ti.
11 Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je pl­ná spravod­livos­ti.

späť na Žalmy, 48

Príbuzné preklady Roháček

10 Roz­mýšľame, ó, Bože, o tvojej milos­ti vpro­stred tvojeho chrámu.

Evanjelický

10 Na Tvoju milosť mys­líme, ó Bože, upro­stred Tvoj­ho chrámu.

Ekumenický

10 V tvojom chráme, Bože, roz­jímame o tvojej milos­ti.

Bible21

10 Roz­jímá­me, Bože, o tvé lás­ceu­pro­střed tvo­jí sva­tyně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček