EkumenickýŽalmy46,5

Žalmy 46:5

Rieka svojimi ramenami po­tešuje Božie mes­to, sväté príbyt­ky Naj­vyššieho.


Verš v kontexte

4 hoci by hučali a penili sa jeho vody a vr­chy by sa trias­li, keď sa vzduje more. — Sela —
5 Rieka svojimi ramenami po­tešuje Božie mes­to, sväté príbyt­ky Naj­vyššieho.
6 Boh je upro­stred neho, ne­poh­ne sa; Boh mu po­môže na ús­vite.

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

5 Rieka, jej po­toky ob­veseľujú mes­to Božie, svätyňu príbyt­kov Naj­vyššieho.

Evanjelický

5 Hľa, rieka. .. po­toky jej po­tešujú mes­to Božie, svätyňu príbyt­kov Naj­vyššieho.

Ekumenický

5 Rieka svojimi ramenami po­tešuje Božie mes­to, sväté príbyt­ky Naj­vyššieho.

Bible21

5 Je ře­ka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příby­tek má Nej­vyšší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček