EkumenickýŽalmy46,4

Žalmy 46:4

hoci by hučali a penili sa jeho vody a vr­chy by sa trias­li, keď sa vzduje more. — Sela —


Verš v kontexte

3 Pre­to sa nebudeme báť, hoci by sa zem pre­vrátila a vr­chy by sa klátili upro­stred mora,
4 hoci by hučali a penili sa jeho vody a vr­chy by sa trias­li, keď sa vzduje more. — Sela —
5 Rieka svojimi ramenami po­tešuje Božie mes­to, sväté príbyt­ky Naj­vyššieho.

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

4 Nech hučia a penia sa jeho vody; nech sa trasú vr­chy od jeho veleby! Sélah.

Evanjelický

4 Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa za­trasú vr­chy jeho vzdutím. Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov! Sela.

Ekumenický

4 hoci by hučali a penili sa jeho vody a vr­chy by sa trias­li, keď sa vzduje more. — Sela —

Bible21

4 i kdy­by řvaly jeho bouř­livé vlnya hory se boři­ly pod jeho nápo­rem! sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček