EkumenickýŽalmy44,3

Žalmy 44:3

Svojou rukou si vy­hnal po­hanov, ich si však osadil; na národy si zo­slal po­hromu, svoj ľud si však po­slal na ich mies­to.


Verš v kontexte

2 Bože, na vlast­né uši sme počuli, naši ot­covia nám o tom rozp­rávali, čo si vy­konal za ich čias, v dávnych časoch.
3 Svojou rukou si vy­hnal po­hanov, ich si však osadil; na národy si zo­slal po­hromu, svoj ľud si však po­slal na ich mies­to.
4 Veď nie vlast­ným mečom zau­jali krajinu, nie vlast­né rameno im po­moh­lo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svet­lo tvojej tváre, lebo si ich miloval.

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

3 Ty si svojou rukou vy­hnal po­hanov a ich si osadil; porazil si národy a ich si rozp­lodil.

Evanjelický

3 Ty sám vlast­nou rukou vy­hnal si po­hanov a ich si osadil, skazil si národy, ich si však pre­pus­til.

Ekumenický

3 Svojou rukou si vy­hnal po­hanov, ich si však osadil; na národy si zo­slal po­hromu, svoj ľud si však po­slal na ich mies­to.

Bible21

3 Svou vlastní ru­kou jsivy­hnal po­ha­ny, a je jsi usadil; rozdrtils náro­dy, a je jsi roz­plo­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček