EkumenickýŽalmy44,2

Žalmy 44:2

Bože, na vlast­né uši sme počuli, naši ot­covia nám o tom rozp­rávali, čo si vy­konal za ich čias, v dávnych časoch.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Kórachov­cov.
2 Bože, na vlast­né uši sme počuli, naši ot­covia nám o tom rozp­rávali, čo si vy­konal za ich čias, v dávnych časoch.
3 Svojou rukou si vy­hnal po­hanov, ich si však osadil; na národy si zo­slal po­hromu, svoj ľud si však po­slal na ich mies­to.

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

2 Bože, svojimi ušami sme slýchali, naši ot­covia nám rozp­rávali. Dielo si vy­konal za ich dní, za dáv­nych dní.

Evanjelický

2 Na vlast­né uši počuli sme, Bože, ot­covia naši nám rozp­rávali o skut­ku, ktorý si vy­konal za ich dní, za starodáv­nych dní

Ekumenický

2 Bože, na vlast­né uši sme počuli, naši ot­covia nám o tom rozp­rávali, čo si vy­konal za ich čias, v dávnych časoch.

Bible21

2 Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vy­právě­li naši ot­cové – o tom, cos ko­nal v je­jich dnech, v těch sta­rodávných dnech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček