EkumenickýŽalmy44,4

Žalmy 44:4

Veď nie vlast­ným mečom zau­jali krajinu, nie vlast­né rameno im po­moh­lo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svet­lo tvojej tváre, lebo si ich miloval.


Verš v kontexte

3 Svojou rukou si vy­hnal po­hanov, ich si však osadil; na národy si zo­slal po­hromu, svoj ľud si však po­slal na ich mies­to.
4 Veď nie vlast­ným mečom zau­jali krajinu, nie vlast­né rameno im po­moh­lo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svet­lo tvojej tváre, lebo si ich miloval.
5 Bože, ty si môj Kráľ! Pri­káž, aby Jákob bol za­chránený!

späť na Žalmy, 44

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo ne­opanovali dedične zeme svojím mečom, ani im ne­pomoh­lo ich rameno, ale tvoja pravica a tvoje rameno a svet­lo tvojej tvári, pre­tože si ich ľúbil.

Evanjelický

4 Lebo nie svojím mečom zau­jali krajinu, nie vlast­né rameno im do­pomoh­lo k víťazs­tvu, ale Tvoja pravica a Tvoje rameno a svet­lo Tvojej tváre, lebo si ich mal rád.

Ekumenický

4 Veď nie vlast­ným mečom zau­jali krajinu, nie vlast­né rameno im po­moh­lo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svet­lo tvojej tváre, lebo si ich miloval.

Bible21

4 Svým vlastním mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži nemě­li vítězství; tvá pravice to by­la, paže tvá, tvář tvá jim záři­la – měls je rád!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček